Vítejte!

Jsme přesvědčeni, že škola nemá být jen místem pro získávání vědomostí a návyků, ale místem pohody, laskavosti, radosti, důvěry a společné tvořivé práce dětí i dospělých…

O nás

Pracoviště MŠ Aloise Krále 16, Prostějov je součástí MŠ Prostějov, Partyzánská 34.Budova mateřské školy se nachází  v severní části města a je umístěna v krásném prostředí velké školní zahrady.Provoz tohoto zařízení byl slavnostně zahájen 2.9.1966.

Mateřská škola je trojtřídní se 72 zapsanými dětmi s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je zcela naplněna. Věkově smíšené třídy od 2,5 do 6-ti let vytvářejí dobré podmínky pro přirozenou socializaci dítěte v první velké skupině, se kterou se v mateřské škole setkává.

 

Náš školní vzdělávací program s názvem „Veliký je svět, chci jej poznat hned“ je uspořádán do 5 integrovaných bloků, prostřednictvím kterých naše mateřská škola realizuje předškolní vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Základním cílem naší školy je návaznost na rodinnou výchovu, vytváření podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností. Poskytujeme dětem dostatečné množství přiměřených a různorodých podnětů a vycházíme přitom z jejich potřeb věkových a individuálních.

 

© 2023, design a programování – Brand Boost