Kroužky

Jedná se o kroužek, ve kterém se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ. Probíhá individuálně podle potřeb jednotlivých dětí. Děti pracují podle plánu, plní úkoly v pracovních listech jako např. procvičování jemné motoriky, rozvoj myšlení, paměti a matematických dovedností. Některé děti plní úkoly hned ráno, další během dne v určitých režimových momentech nebo individuálně v době odpoledního odpočinku.