Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Pevně stanovená doba je v režimu dne stanovena pouze pro dobu jídla, pohyb venku a odpolední odpočinek. Ostatní doba je věnována plnění vzdělávacího programu ve třídách v rámci integrovaného vzdělávání s důrazem na prioritní význam spontánních her.

Od 6:30 hod. do 7:30 hod. je provoz pouze v 1. třídě, provoz 2. a 3. třídy začíná 7:30 hod., do té doby se děti scházejí v 1. třídě (přízemí patrové budovy). Od 15:30 jsou děti ze 2. a 3. třídy sloučeny do 1. třídy (přízemí patrové budovy).

 

 Režim dne  

6:30 – 8:30 hod.

– doporučený příchod dětí do MŠ, volná hra a individuální práce s dětmi

8:30 – 9:00 hod.

– výchovně vzdělávací činnost, nadstandardní aktivity a projekty

9:00 – 9:20 hod.

– hygiena a přesnídávka

9:20 – 9:50 hod.

– pokračování her a činností s plněním úkolů a cílů

9:50 – 11:50 hod.

– příprava na pobyt venku a pobyt venku

11:50 – 12:30 hod.

– hygiena a oběd

12:30 – 14:00 hod.

– čas na odpočinek a individuální práci s dětmi

14:00 – 14:30 hod.

– postupné vstávání dětí, hygiena a odpolední svačina

14:30 – 17:00 hod.

– spontánní hry a činnosti podle vlastní volby dětí